Best practices

In het onderzoek naar de doelmatigheid van de inzet van de physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS) zijn dertien verschillende best practices geanalyseerd. Binnen deze cases stond zeven keer een PA en zes keer een VS centraal.

De cases zijn zo divers mogelijk gekozen. De variatie zit in PA of VS werkzaam in de kliniek of op de poli, of een combinatie van die twee. Ook heeft de ene PA of VS een specifieke patiëntengroep en aandachtsgebied, en werkt de andere voor een brede patiëntenpopulatie.
De best practices bestaan uit een beschrijving van de case en uit scenarioberekeningen. Voor de beschrijving en de berekening zijn kwantitatieve en kwalitatieve sjablonen gebruikt die u hier kunt vinden.
De opbouw van de gemiddelde kostprijzen is hier terug te vinden.

NB: Indien er geen A(N)IOS werkzaam is bij het betreffende specialisme, is enkel het scenario ‘Taken PA of VS overgenomen door MS’ opgenomen in de case.

 • Case 1: Inzet VS op poli en kliniek bij geprotocolleerde zorg Urologie

  De VS werkt zowel op de poli en in de kliniek. Daarnaast richt de VS zich op ontwikkeling van zorgpaden en protocollen. De afdeling heeft geen arts-assistenten. Er is een VS ingezet i.v.m. de hoge werkdruk en het waarborgen van de continuïteit.

 • Case 2: Inzet VS op poli Vasculaire geneeskunde

  De VS werkt op de poli en ziet daar zowel nieuwe als controlepatiënten. De VS werkt sterk geprotocolleerd. Artsen weten goed wat de VS wel en niet doet, wat de kwaliteit is en waar ze aan toe zijn. Er zit geen directe kostenoverweging vast aan de inzet van de VS en er wordt niet specifiek…

 • Case 3: Inzet PA op de Intensive Care

  De PA draait mee met de pool van arts-assistenten en wordt ingezet voor dezelfde bezigheden. De PA is ingezet met als doel vastigheid en continuïteit te creëren in de groep arts-assistenten. Door aanwezige ervaring superviseert de PA ook binnen deze groep.

 • Case 4: Inzet PA op poli Dermatologie oncologiepatiënten

  De PA is werkzaam op de polikliniek op het gebied van complexe en minder complexe oncologie. Dit is specialistische geprotocolleerde zorg. Daarnaast verzorgt de PA de triage voor de OK-planning en de planning van onderzoekspatiënten. De PA heeft een vaste patiëntengroep en leert deze goed kennen. Dit levert hogere kwaliteit van zorg op. De PA…

 • Case 5: Inzet PA op poli Dermatologie voor oncologie en flebologiepatiënten

  De PA is werkzaam op de polikliniek op het gebied van minder complexe oncologie en flebologie. De PA verzorgt daar de opleiding van AIOS in duplexonderzoek en laserbehandelingen. De PA voert deze onderzoeken en behandelingen uit samen met de AIOS en verleent supervisie. Doordat er minder AIOS worden opgeleid, wordt de PA ook ingezet voor…

 • Case 6: Inzet PA op de kliniek en OK bij Cardiothoracale chirurgie (CTC)

  De PA werkt in een pool samen met 5 andere PA’s en A(N)IOS. Binnen deze pool worden diensten verdeeld (dag, avond, nacht, weekend). De PA wordt ingezet als zaalarts op de kliniek en op de postoperatieve poli. Daarnaast werkt de PA op de OK. De PA zorgt voor stabiliteit op de werkvloer en in de…

 • Case 7: Inzet PA bij Anesthesie

  De PA werkt op de pijnpoli voor laag- tot midden-complexe patiënten (intakes en controles). Op de preoperatieve poli screent de PA patiënten voorafgaand aan een ingreep. Daarnaast verzorgt de PA procedurele sedatie en analgesie. Overige tijd wordt besteed aan het sein, onderwijs en klinische consulten. Door uitbreiding van de pijnpoli is een PA ingezet op…

 • Case 8: Inzet VS bij MDL-oncologie

  De VS begeleidt patiënten op de polikliniek van Chirurgie, Interne Geneeskunde en MDL met maligniteit op GE-gebied. Op de polikliniek Interne Geneeskunde begeleidt de VS ook de chemotherapie. Ook verzorgt de VS de voorbereiding en afhandeling van het MDO. De VS regelt de verwijzingen naar andere ziekenhuizen, (her)schrijft protocollen en voert kwaliteitsverbeteringen door. De VS…

 • Case 9: Inzet PA bij Longgeneeskunde

  De PA is een dag per week werkzaam op de kliniek voor alle klinische patiënten (visites lopen). Pa voert gesprekken met familie, slechtnieuwsgesprekken en beantwoordt vragen van patiënten. PA is een constante factor die de historie kent van een patiënt. De PA geeft aandacht aan iedere patiënt en zorgt voor continuïteit en kwaliteit. De MS…

 • Case 10: Inzet VS op de SEH

  De VS werkt samen met 5 anderen VS’en op de SEH. Tweederde van de klinische tijd besteedt de VS aan het zelfstandig verrichten van zorg. Meestal is dit aan beperkt complexe patiënten zoals botbreuken. Daarnaast is de VS supervisor voor (H)A(N)IO(S). Ook verricht de VS zorg onder supervisie aan urgent care patiënten. Door inzet van…

 • Case 11: Inzet VS op de poli en kliniek Cardiologie

  De VS is betrokken bij het traject van implantatie van ICD of pacemaker en ablatiebehandeling. De VS werkt op de kliniek en verzorgt daar de opname, het ontslag van ablatiepatiënten en het nabellen. Op de polikliniek ziet de VS de controlepatiënten na ablatie of implantatie en verzorgt de wondpoli. De VS implanteert en explanteert loop…

 • Case 12: Inzet PA op de hiv-poli

  De PA werkt in een poule met 8 VS’en. De PA heeft hetzelfde takenpakket als collega VS’en. De PA werkt op de poli en doet daar intakes voor hiv-patiënten, ziet controle patiënten en jaarcontroles. Op de kliniek ziet de PA patiënten in de vorm van klinische consulten. Daarnaast zijn er patiëntgebonden taken, zoals MDO en…

 • Case 13: Inzet VS op de poli Dermatologie

  De VS is de enige verpleegkundig specialist op de afdeling dermatologie. Er is minder dan 2 fte aan MS werkzaam binnen het specialisme. De VS werkt op de polikliniek, waarbij de VS nieuwe en controleafspraken heeft met patiënten (huidkanker of wonden). Daarnaast voert VS consulten uit op de kliniek. Het doel van de inzet van…