Colofon

Het instrument ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS binnen de medisch specialistische zorg’ is een uitgave van het Platform Zorgmasters. Het instrument is tot stand gekomen door een samenwerking met het Radboudumc, adviesgroep Procesverbetering en Implementatie (PVI) en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), University of Applied Sciences, met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Alle opgenomen informatie is eigendom van het Platform Zorgmasters. Overnemen van inhoud, geheel of gedeeltelijk, is toegestaan mits met bronvermelding.

Vrijwaring
De auteurs van dit instrument hebben de grootst mogelijk zorg besteed aan de samenstelling ervan en zijn verantwoordelijk voor de inhoud. De beschrijving van de best practices is goedgekeurd door de direct betrokkenen van de betreffende best practice.

Onderzoekers
Peter van Voorst, Yvonne Grijzen, Elise IJkema en Geert van den Brink

Klankbordgroep
Mevrouw M. Babovic, NAPA
Mevrouw J. de Graauw, NVZ
Mevrouw I. Rinzema, Vice-Voorzitter V&VN-VS
Mevrouw I. de Hoop, Voorzitter V&VN-VS
Mevrouw M. van Vlerken, Projectleider Taakherschikking KOH
Mevrouw B. van de Lagemaat, FMS
Mevrouw E. Schiks, FMS
De heer drs. A.J. Uitewaal, CSV
Mevrouw M. Notten, Redactie Platform Zorgmasters
De heer drs. G.T.W.J. van den Brink, Voorzitter/LOO PA HAN
De heer J. Peters, LOO ANP HAN

Redactie
Maud Notten, Alinea Recta

Ontwerp, realisatie en technisch beheer
Guido Athmer, Athvise

Contact
Voor inhoudelijke vragen over het instrument of meer informatie over doelmatigheidsanalyses kunt u contact opnemen met de adviesgroep PVI via taakherschikking.sbpvi@radboudumc.nl.

Copyright
© Platform Zorgmasters