Disclaimer

Als gevolg van corona, en de daarmee gepaard gaande drukte in de ziekenhuizen, is het onderzoek op een later moment gestart en ook soms tussentijds stil gelegd. Tevens is de klankbordgroep beperkt bij elkaar gekomen als gevolg van corona. Gedurende het onderzoek heeft vooral samenwerking plaatsgevonden met de NZa.  

Op basis van de ervaringen bij het deelnemende pilot ziekenhuis is de insteek van het onderzoek bijgesteld. Het bleek niet mogelijk om op basis van de beschikbare data de inzet van de PA of VS in brede zin te analyseren. Hierom is in overleg met de klankbordgroep, de NZa en VWS besloten het onderzoek te richten op individuele cases ‘best practices’. Het doel is om een handreiking te bieden om de inzet van PA of VS in de praktijk te kunnen analyseren.

In dit onderzoek zijn wij buiten de discussie gebleven over de ten laste legging van de kosten van inzet van een PA of VS.  Wij realiseren ons echter dat de discussie over de ten laste legging ofwel voor de MSB of voor het ziekenhuis actueel is.  Deze discussie vindt echter plaats op lokaal organisatorisch niveau en doet verder niks af aan de inzet van een PA of VS.

Juni 2022.