Instrument ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS binnen de medisch specialistische zorg’

Hoe gebruik je het instrument?

Met het instrument ‘Doelmatigheidsanalyse voor de PA of VS binnen de medisch specialistische zorg’ krijgt de praktijk handvatten om de inzet van een physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) vooraf in te schatten, te volgen en zo nodig bij te sturen. Het ontwikkelde instrument bestraat uit drie onderdelen.

Het eerste onderdeel is het interviewprotocol. Dit wordt gebruikt om de inzet van de PA of VS te beschrijven. Hiermee kan de doelmatigheid van de inzet bepaald worden in kwantitatieve en kwalitatieve sjablonen.

Het tweede onderdeel is het kwantitatieve sjabloon (Excel .xlsx). Met behulp van het kwantitatieve sjabloon wordt de inzet van de PA of VS in directe personele kosten uitgedrukt. Dit wordt vergeleken met de directe personele kosten wanneer de A(N)IOS of de MS de taken van de PA of VS overneemt. Een instructie voor het gebruik van het kwantitatieve sjabloon is opgenomen in het eerste tabblad van het sjabloon.

Het derde onderdeel is het kwalitatieve sjabloon (Word .docx). Met behulp van het kwalitatieve sjabloon wordt de inzet van de PA of VS geanalyseerd in het licht van de vier doelen van de quadruple aim.

Het kwantitatieve sjabloon, het kwalitatieve sjabloon en het interviewprotocol zijn gezamenlijk gebruikt om de best practices (cases) in kaart te brengen.

Voor wie is het instrument bedoeld?

Het instrument is bedoeld voor specialismen binnen ziekenhuizen die vooraf een inschatting willen maken van de inzet van de PA of VS. Het instrument biedt tevens de mogelijkheid om de inzet van de PA of VS te volgen en zo nodig bij te sturen.