Case 3: Inzet PA op de Intensive Care

FunctiePA
AfdelingIntensive Care
WerkplekKliniek
PatiëntengroepBreed
Contractduur36 uur
Sinds2018
Rol van de PA

De PA draait mee met de pool van arts-assistenten (A(N)IOS).
De PA wordt ingezet voor dezelfde bezigheden als de A(N)IOS.
Door aanwezige ervaring superviseert de PA ook de A(N)IOS.

In tijd besteedt de PA per maand 12 uur aan het begeleiden van A(N)IOS en het maken van het rooster. Daarnaast wordt de PA ingezet in diensten. Per maand gaat dit gemiddeld om 9 dag-, 4 avond-, 2 weekend- en 3 nachtdiensten (in totaal 153,5 uur).

Visie inzet PA

De PA is ingezet met als doel vastigheid en continuïteit te creëren in de A(N)IOS groep.

Er vindt altijd overleg plaats met de intensivist bij nieuwe patiënten of als de toestand van een patiënt verslechtert.
Afhankelijk van de casus komt de MS wel of niet langs.
De MS is betrokken bij de visite en de overdracht in de vorm van supervisie/overleg. Dit is voor een dagdienst 2,25 uur en voor een avond-, weekend- en nachtdienst 2 uur. In totaal is dit voor een MS gemiddeld 32,3 uur per maand.

Volgens de IC-richtlijn (nu blauwdruk genoemd) bestaat de verplichting om een bepaald aantal fte aan IC-artsen te hebben. In deze richtlijn worden de A(N)IOS en PA niet meegerekend als IC-artsen. Het zou goed zijn als de PA ook in deze berekening wordt meegenomen.
Er heerst een bepaalde mate van angst bij MS dat zij straks niet meer nodig zijn voor sommige werkzaamheden, omdat PA’s dit over gaan nemen.

Huidige situatie

De huidige inzet van de PA bestaat uit 12 uur begeleiding A(N)IOS, het rooster maken en 153,5 uur aan diensten per maand. Dit komt neer op € 8.310 per week.
Daarbij komt de betrokkenheid van de MS. Dit is in de vorm van supervisie. Voor 32,3 uur is dit 4.160.
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 12.470 per maand.
Dit is excl. de overige tijd die de PA besteedt aan opleiding.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door MS’

Als de PA er niet was, zouden de diensten overgenomen worden door een A(N)IOS (153,5 uur). Dit komt neer op € 7.084.
Het maken van een rooster en de supervisietaken van de PA voor de A(N)IOS moeten worden overgenomen door een MS (12 uur). Daarnaast is de MS ook betrokken bij de visite en de overdracht. Voor een A(N)IOS is een MS hier meer tijd aan kwijt, namelijk 3,25 uur voor een dagdienst en 3 uur voor een avond-, weekend- of nachtdienst. In totaal is dit 56,3 uur per maand.
De betrokkenheid van de MS komt dan in totaal neer op 68,3 uur en € 7.643.
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 14.727 per maand.

Gezondheid populatie

Dit onderdeel is niet specifiek genoemd in deze case.

Kwaliteit van zorg

De inzet van een PA zorgt voor continuïteit in de A(N)IOS pool. De kwaliteit van zorg is hierdoor verbeterd.

Tevredenheid medewerker

In de weekenddiensten is de werkbelasting voor artsen enorm naar beneden gegaan.
Door de voorwachtfunctie van de PA en de A(N)IOS gaan de werkzaamheden veel sneller.

De inzet van een PA t.o.v. van de inzet van een A(N)IOS is in deze case kosteneffectief als we kijken naar de directe personele kosten. De inzet van een A(N)IOS is 18% duurder.

Een A(N)IOS moet ingewerkt en opgeleid worden, waarbij de inzet van een PA zorgt voor continuïteit en vastigheid. Dit zorgt voor een betere kwaliteit van zorg.