Case 6: Inzet PA op de kliniek en OK bij Cardiothoracale chirurgie (CTC)

FunctiePA
AfdelingCardiothoracale chirurgie (CTC)
WerkplekKliniek en OK
PatiëntengroepKlinische patiënten
Contractduur40 uur
Sinds2016
Rol van de PA

De PA werkt in een pool samen met 5 andere PA’s en A(N)IOS.
Binnen deze pool worden diensten verdeeld (dag, avond, nacht, weekend). De PA wordt ingezet als zaalarts op de kliniek en op de postoperatieve poli. Daarnaast werkt de PA op de OK voor endoscopisch vessel harvesting en als assistent binnen standaard operaties (first surgical assistent). De postoperatieve poli en de spoed vinden plaats tijdens de dagdiensten.
In deze case gaan we uit van een contract van 40 uur, met daarbinnen 3 diensten van 10 uur en 1 dag OK (10 uur). In de praktijk is er afwisseling in de diensten, bijvoorbeeld 2 dagen OK, een avonddienst, een nachtdienst, daarna vrij en dan een weekenddienst.

Visie inzet PA

De PA zorgt voor stabiliteit op de werkvloer en in de diensten waardoor het aandeel A(N)IOS afgebouwd kan worden.
In het verleden werden ANIOS aangenomen als selectie voor de opleiding tot CTC-chirurg. Van gemiddeld 4 ANIOS werd er 1 als AIOS aangenomen, waarbij de rest vertrok. De inzet van de PA geeft continuïteit.

De MS loopt mee met de visite. Dit is per dienst 1,5 uur (totaal 4,5 uur per week). Dit is actieve supervisie. Daarnaast vindt gedurende de dag ook passieve supervisie plaats op momenten dat het nodig is. Tijdens diensten zijn de PA’s de voorwacht en de specialist de achterwacht.
Tijdens de OK ontvangt de PA ook supervisie. Aangezien de chirurg ook zelf betrokken is bij de operatie, is hier geen extra tijd voor berekend.

Het uurloon van een PA is hoger dan van een A(N)IOS. Hierdoor is een A(N)IOS voor de organisatie een goedkopere kracht dan een PA.

Huidige situatie

In deze case wordt de PA voor 30 uur per week ingezet als zaalarts en verzorgt binnen deze uren ook de postoperatieve poli (€ 1.800).
Daarnaast wordt de PA ingezet op de OK voor 10 uur (€ 600). De MS is hierbij voor 4,5 uur betrokken bij het meelopen tijdens de visite op de kliniek (€ 581).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.981 per week.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door A(N)IOS’

Als de taken worden overgenomen door de A(N)IOS dan zou een A(N)IOS ook voor 30 uur ingezet worden als zaalarts, inclusief de postoperatieve poli (€ 1.680).
Ook de taken op de OK zou de A(N)IOS overnemen voor 10 uur (€ 560).
De MS loopt net als bij de PA voor 4,5 uur mee tijdens de visite. Een verschil is dat de A(N)IOS meer supervisie vraagt. Dit is 0,5 uur per dienst meer en daarmee 1,5 uur gemiddeld per week (totaal: 6 uur, € 774).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 3.014 per week.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door MS’

Als de taken van de PA overgenomen worden door de MS dan zou dit 1 op 1 gebeuren. Dit komt neer op 30 uur zaalwerk inclusief postoperatieve poli (€ 3.870) en 10 uur OK (€ 1.290).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 5.160 per week.

Gezondheid populatie

Dit onderdeel is niet specifiek genoemd in deze case.

Kwaliteit van zorg

De PA is een stabiele factor in de gehele zorgketen bij CTC en is betrokken bij de patiënt in zowel de kliniek als bij de postoperatieve poli bij eventuele problemen.
De inzet van een PA levert continuïteit en daarmee kwaliteit op.

Tevredenheid medewerker

Het vergt veel tijd om een PA, maar ook een A(N)IOS, op te leiden. Het is daarom prettig als diegene uiteindelijk ook bij de afdeling blijft.
In de tijd dat PA’s zijn aangenomen is er voor de MS veel veranderd. Ze hebben veel meer administratieve taken erbij gekregen. In dat opzicht is het goed dat er mensen zijn bijgekomen die de MS hierin kunnen ontlasten.

Als we kijken naar de directe personele kosten, is de inzet van de PA nagenoeg gelijk aan de inzet van een A(N)IOS en levert daarnaast continuïteit en daarmee kwaliteit op.

De inzet van een MS is 73% duurder dan een PA. Dit scenario is onrealistisch aangezien de MS dan niet zou toekomen aan zijn primaire taak, namelijk opereren. Dit zou inhouden dat er extra formatie beschikbaar gesteld moet worden.