Case 10: Inzet VS op de SEH

FunctieVS
AfdelingSEH
WerkplekSEH
PatiëntengroepBeperkt complex, short care
Contractduur26 uur
Sinds2015
Rol van de VS

De VS werkt samen met 5 anderen VS’en op de SEH.
65% van de klinische tijd besteedt de VS aan het zelfstandig verrichten van zorg. Meestal is dit aan beperkt complexe patiënten (short care), zoals botbreuken (15,4 uur per week). Daarnaast is de VS supervisor voor (H)A(N)IO(S) bij beperkt complexe patiënten (30% van de klinische tijd, 7,1 uur per week).
De overige klinische tijd (5%, 1,2 uur) verricht de VS zorg onder supervisie. Dit betreft zorg aan urgent care patiënten (bijv. buikpijn, pijn op de borst).
Naast klinische tijd besteedt de VS 1 dag in de 2 maanden (1,1 uur per week) aan scholing, intercollegiale toetsen en werkoverleg. 1 dag in de 2 maanden is er een kantoordag voor roostering en opleidingstaken (1,1 uur per week).

Visie inzet VS

Door inzet van de VS kan er sneller zorg worden verleend aan de short care patiënten, waardoor de MS zich kan richten op de critical care patiënten.

De beperkt complexe patiënten behandelt de VS geheel zelfstandig. Het is zelden dat de MS hierbij betrokken is.
Bij urgent care patiënten zijn er afspraken gemaakt welke punten overlegd moeten worden. Bij twijfel is er altijd tijd om te overleggen met de MS.
In totaal besteedt de MS 1,2 uur aan supervisie van de VS. De MS merkt op dat dit geldt voor een ervaren VS. Aan een minder ervaren VS is de MS meer tijd kwijt.
Voor de positionering van de VS heeft de MS ook tijd nodig. Dit is een dag per maand voor alle 6 VS’en (per week is dit gemiddeld 0,4 uur voor 1 VS). Deze tijd wordt besteed aan het spreken van de VS’en, regelen van zaken rondom de financiering, etc.

Onderstaande opmerkingen zijn niet zozeer barrières, maar spelen wel een rol bij de inzet van de VS op de SEH.

De inzet van de VS is niet te vergelijken met de inzet van de MS. Dit omdat er andere taken worden gedaan. De opbrengsten van taakherschikking zitten met name in de verbeteringen van de kwaliteit van zorg, niet zozeer in de financiën.

De VS denkt dat taakherschikking onvoldoende van de grond komt vanwege het tekort aan opleidingsplekken, waardoor er op termijn te weinig opgeleide PA’s of VS’en zijn. Dit is zonde, want er zijn veel geschikte kandidaten volgens de VS.

Om de VS goed te positioneren, is er extra inzet van de MS nodig om de VS te spreken en de financiering te regelen. Deze tijd moet niet worden onderschat en hier moet structureel tijd voor worden vrijgemaakt.

Als de zorg niet anders wordt ingericht, gaan de MS en A(N)IOS veel minder in contact komen met de andere groep patiënten die nu grotendeels door de VS wordt gezien. Hierdoor bouwt die groep artsen geen ervaring op met de short care op de SEH. Dit levert mogelijk problemen op wanneer de overstap wordt gemaakt naar een SEH binnen een ander ziekenhuis, omdat die ervaring wel vereist is.

Huidige situatie

De huidige inzet van de VS bestaat per week uit 24,9 uur klinische tijd (€ 1.493). De overige tijd bestaat uit roostering en opleidingstaken (1,1 uur, € 68).
De MS is betrokken voor 1,2 uur (€ 160) voor supervisie van de urgent care patiënten. Daarnaast besteedt de MS 0,4 uur per week (€ 48) aan overige regelzaken rondom de inzet van de VS.
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 1.769 per week.
Opmerking: de tijd die de VS kwijt is aan opleiding is hier niet in meegenomen.

Scenario ‘Taken VS overgenomen door A(N)IOS’

Als de taken van de VS overgenomen zouden worden door een A(N)IOS, dan zou de A(N)IOS 33,6 uur per week (€ 1.881) kwijt zijn aan klinische taken. Dit komt omdat de A(N)IOS 2 keer zolang nodig heeft voor de beperkt complexe patiënten door leertijd, supervisie en wachttijd op de MS.
De MS heeft in deze case tijd nodig voor supervisie. Dit is in totaal 9,3 uur (€ 1.203). Voor de beperkt complexe patiënten verricht de A(N)IOS 25% van zijn taken onder supervisie.
Ook zou de MS de supervisie taken aan de (H)A(N)IO(S) moeten overnemen. Dit is 7,5 uur (€ 968).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 4.051 per week.

Scenario ‘Taken VS overgenomen door MS’

Als de MS de taken overneemt van de VS, dan zou de MS 17,4 uur (€ 2.241) kwijt zijn aan klinische taken. Dit is evenveel tijd als de VS nu kwijt is. Ook zou de MS de supervisietaken aan de (H)A(N)IO(S) moeten overnemen. Dit is 7,5 uur (€ 968).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 3.208 per week.

Gezondheid populatie

Door de inzet van de VS worden de beperkt complexe patiënten snel geholpen. De MS krijgt hierdoor ruimte voor de urgent care patiënten.
De VS neemt bij zijn behandeling ook de persoon achter de patiënt mee, zoals zijn thuissituatie.
De VS probeert de HAIO bij de supervisie ook mee te nemen in vraagstukken zoals ‘Wanneer moet je een patiënt insturen?’, en: ‘Waar moet je aan denken?’. Dit geeft op lange termijn betere zorg.

Kwaliteit van zorg

Doordat specifieke verrichtingen (zoals het rechtzetten van de pols) vaker gedaan worden, wordt de kwaliteit ook beter.

Tevredenheid medewerker

De VS is ervan overtuigd dat wanneer de MS bij binnentreden van de SEH een VS ziet zitten, er een druk van zijn of haar schouders valt omdat dit betekent dat de MS niet nog meer supervisie hoeft te verlenen dan de MS al doet. Dit wordt bevestigd door de MS.

Als we kijken naar de directe personele kosten, is de inzet van de A(N)IOS voor de taken die de VS nu uitvoert ruim 2 keer zo hoog. Dit komt omdat de MS de supervisietaken van de VS moet overnemen.
Als de MS alle taken van de VS over zou nemen, dan is deze zorg 81% duurder.

De inzet van de VS zorgt voor hogere kwaliteit van zorg aan beperkt complexe patiënten en voor meer rust in de werkdag van de SEH-arts. Bovendien is de inzet van de VS doelmatig als we kijken naar de directe personele kosten.