Case 7: Inzet PA bij Anesthesie

FunctiePA
AfdelingAnesthesie
WerkplekPolikliniek, sedatie
PatiëntengroepBreed
Contractduur36 uur
Sinds2010
Rol van de PA

De PA werkt op de pijnpoli voor laag- tot midden-complexe patiënten (13,5 uur) en voert daar intakes en controles uit. Op de preoperatieve poli is de PA 4,5 uur werkzaam om patiënten alvorens een ingreep te screenen.
Daarnaast verzorgt de PA 13,5 uur PSA (procedurele sedatie en/of analgesie).
De overige tijd (4,5 uur) wordt besteed aan het sein, onderwijs en klinische consulten.

Visie inzet PA

Door uitbreiding van de pijnpoli is een PA ingezet om daar de productie te verzorgen.
Er worden minder AIOS opgeleid, waardoor de inzet van een PA ervoor zorgt dat de productie gelijk blijft.

Bij de pijnpoli verzorgt de PA de controles en de telefonische consulten zelfstandig. Bij de intakes is de MS betrokken voor vragen (consultfunctie). Dit is 0,5 uur per week. Ook bij de preoperatieve poli is de MS betrokken voor vragen (0,5 uur per week).
92,5% van de sedaties voert de PA zelfstandig uit. Bij de overige 7,5% gebeurt dit samen met een MS (1,0 uur per week). Dit is afhankelijk van de ASA-classificaties. Patiënten met ASA-klasse 1 en 2 worden zelfstandig door de PA gezien. Bij ASA-klasse 3 en hoger is vaak een MS aanwezig.

Volgens de MS werken de PA’s niet helemaal zelfstandig. Er vindt regelmatig overleg plaats over uiteenlopende zaken. Ook is er een supervisor nodig.
Er is heel veel wetgeving waardoor de PA niet alles mag doen wat een MS kan. Hierdoor is de positionering lastig.

Huidige situatie

De PA besteedt 13,5 uur op de pijnpoli (€ 810), 13,5 uur aan sedaties (€ 810), 4,5 uur op de peroperatieve poli (€ 270) en 4,5 uur aan het sein, klinische consulten en overig (€ 270).
Daarnaast is de MS voor 0,5 uur betrokken op de pijnpoli (€ 65), 1,0 uur bij sedaties (€ 131) en 0,5 uur op de preoperatieve poli (€ 65).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.360 per week.

Scenario ’Taken PA overgenomen door AIOS’

De intakes op de pijnpoli kunnen overgenomen worden door de A(N)IOS (7 uur, € 336, inclusief administratie). De MS moet de controles en de telefonische consulten overnemen en daarnaast de intervisie van de A(N)IOS verzorgen (5,7 uur, € 731).
De sedaties kunnen overgenomen worden door de A(N)IOS (13,5 uur, € 756). Daarbij moet de MS beschikbaar zijn voor supervisie (gemiddeld is dit 25% van de tijd, 3,4 uur, € 435).
Ook de preoperatieve poli kan overgenomen worden door de A(N)IOS (4,5 uur, € 252) met 0,5 uur voor de MS voor supervisie (€ 65).
Het sein en klinische consulten kunnen ook overgenomen worden door A(N)IOS (4,5 uur, € 252).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.762 per week.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door MS’

Als alle taken overgenomen moeten worden door de MS dan is de MS 8,7 uur kwijt voor de pijnpoli (€ 1.118) (intakes zijn korter: 45 min i.p.v. 60 min; ook de administratie is korter: 1 uur i.p.v. 5,5 uur).
De sedaties moeten 1 op 1 overgenomen worden (13,5 uur, € 1.742).
Voor de preoperatieve poli heeft de MS 4 uur nodig (€ 512) en voor het sein en klinische consulten 1 uur (€ 129).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 3.505 per week.

Gezondheid populatie

Dit onderdeel is niet specifiek genoemd in deze case.

Kwaliteit van zorg

De PA is een vaste kracht, in tegenstelling tot de A(N)IOS. Dit zorgt voor continuïteit.

Tevredenheid medewerker

Voor zorgprofessionals is de opleiding tot PA ook een manier om zich door te ontwikkelen via opleiding, verdieping en doorgroeimogelijkheden.

Als we kijken naar de directe personele kosten, is de inzet van de PA in deze case doelmatig. Als de taken overgenomen worden door de A(N)IOS is dit 17% duurder. Als de taken door de MS gedaan worden dan is deze inzet 49% duurder dan voor de PA.
Daarnaast zorgt de PA in deze case, in tegenstelling tot de A(N)IOS, voor continuïteit.