Case 9: Inzet PA bij Longgeneeskunde

FunctiePA
AfdelingLonggeneeskunde
WerkplekKliniek
PatiëntengroepKlinische patiënten
Contractduur32 uur
Sinds2016
Rol van de PA

De PA is werkzaam op de kliniek voor alle klinische patiënten. Daar besteedt de PA per dag tijd aan: voorbereiding visites (1 uur), papieren visite met verpleegkundigen (1 uur), visite lopen (1,5 uur, 1 keer per week met de longartsen) en klinische consulten (1 uur).
Voor de overdracht naar het weekend besteedt de PA 1 uur per week.
Daarnaast voert de PA gesprekken met familie en slechtnieuwsgesprekken en beantwoordt de PA vragen van patiënten (in totaal 1,5 uur per dag).
Voor afstemming met de MS over casuïstiek en beleid is 45 minuten per dag nodig. Voor administratie is dit 1 uur per dag.

Visie inzet PA

Er was behoefte aan een constante factor die de historie kent van een patiënt. Dit is tevens een vereiste vanuit de NVALT. De PA geeft aandacht aan iedere patiënt en zorgt zo voor continuïteit en daarmee ook voor kwaliteit.
Daarnaast wordt de MS ontlast, zodat de poliproductie gelijk blijft.

De MS is elke dag 45 minuten betrokken bij casuïstiek en beleid. Hier is tijd voor ingepland (45 minuten per dag). Daarnaast is de MS laagdrempelig telefonisch bereikbaar.
De klinische consulten doet de PA in toenemende mate zelfstandig. Soms vindt terugkoppeling plaats of worden patiënten vooraf besproken (5 minuten per dag voor de MS).

Omdat er vrijwel geen volledig opgeleide PA’s beschikbaar zijn, moet er zelf geïnvesteerd worden in de opleiding. Dit heeft ook voordelen, omdat de PA dan op de eigen afdeling opgeleid wordt.

De PA heeft lang als enige PA gewerkt op de afdeling. Dit is kwetsbaar. Als de PA vakantie had, dan moest de MS weer kliniekdiensten draaien. Op dit moment wordt er een nieuwe PA opgeleid.

Voor de inzet van de PA moet je alle gremia meekrijgen (coöperatiebestuur en ziekenhuis). Vanuit het coöperatiebestuur komen er signalen dat wordt geprobeerd om aan de 50/50 sleutel voor uitbetaling te tornen.

Huidige situatie

In de huidige situatie besteedt de PA 32 uur per week aan klinische taken. Dit is € 1.920.
Daarbij is de MS voor 3 uur betrokken voor afstemming met de PA over algemene werkzaamheden en 0,3 uur voor afstemming met de PA over klinische consulten (totaal: 3,3 uur, € 430).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.350 per week.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door MS’

Als de MS de taken overneemt van de VS zou de MS 21 uur per week nodig hebben.
Dit scheelt 11 uur met de uren die de PA besteedt. Dit komt doordat de MS de voorbereiding van de visite tijdens de papieren visite doet (dit scheelt 4 uur). Daarnaast zou er minder tijd genomen worden voor de gesprekken met de familie en slechtnieuwsgesprekken (de PA besteedt hier 6 uur per week aan, de MS zou dit in 2 uur doen). Het overleg tussen VS en MS zou niet nodig zijn (scheelt 3 uur).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.709 per week.

Gezondheid populatie

Dit onderdeel is niet specifiek genoemd in deze case.

Kwaliteit van zorg

Als de PA er niet zou zijn, dan moet alles worden overgenomen door de MS. Hierdoor wordt ingeleverd op de kwaliteit. Zo zou de voorbespreking met de verpleegkundigen veel korter duren. Ook familiegesprekken zouden dan minder vaak gevoerd worden.

Tevredenheid medewerker

Als de PA er niet is (bijvoorbeeld door vakantie) en de MS doet de kliniekdiensten, dan is goed te merken dat er meer losse eindjes zijn en meer prioriteiten gesteld moeten worden.
Door de inzet van de PA is er meer ruimte om het werk rustig te doen, met name gedurende de winters (gezien seizoens-afhankelijkheid van het specialisme).

Als we kijken naar de directe personele kosten, is de inzet van de PA in deze case kostenefficiënt.
Als de MS de taken van de PA zou uitvoeren, zou dit 15% duurder zijn.

Daarnaast levert de inzet van de PA in deze case continuïteit en kwaliteit van zorg.