Case 12: Inzet PA op de hiv-poli

FunctiePA
AfdelingAlgemene Interne Geneeskunde
WerkplekPolikliniek
PatiëntengroepHiv-patiënten
Contractduur32 uur
Sinds2019
Rol van de PA

De PA werkt in een poule met 8 VS-en. De PA heeft hetzelfde takenpakket als collega VS-en.
De PA werkt op de poli en doet daar intakes voor hiv-patiënten, ziet controle patiënten en jaarcontroles (16,4 uur). Op de kliniek ziet de PA patiënten in de vorm van klinische consulten (0.5 uur). Daarnaast zijn er patiëntgebonden taken, zoals MDO en patiënt gerelateerde vragen (11,2 uur).
Aan niet-patiëntgebonden taken zoals teamoverleg en werkgroepen besteedt de PA 5,0 uur.
Aan opleiding/scholing wordt 1 uur besteedt.

Visie inzet PA

De motivatie voor inzet van een VS is betere begeleiding van patiënten.
De PA heeft gesolliciteerd op een VS-plek.

Er is altijd een MS achter de hand bij de werkzaamheden die PA uitvoert.
Als een PA/VS volwaardig is (dus niet in opleiding) dan is er in principe geen overleg meer. Als er vragen of problemen zijn dan wordt dat teruggekoppeld, maar er vindt geen standaard overleg plaats.
In ongeveer 10% van de gevallen wordt de MS bij een consult door de VS betrokken (0,7 uur).

Het is soms lastig te bepalen of iets bij de MS of bij de PA/VS hoort. Soms moet PA ervoor waken dat wanneer iets enigszins onduidelijk is dat het bij PA terecht komt. De geluiden in de organisatie zijn er nu met de vraag of PA/VS niet breder ingezet moeten worden dan alleen HIV. Of moeten er andere VS’en worden aangetrokken die het deel daarbuiten doen. Het is onduidelijk of het generalistische karakter hiermee verloren gaat.

MS vindt de inzet van een VS fantastisch, maar is soms ook bang dat een VS te goed wordt waardoor hij of zij de functie overstijgt en vertrekt. MS vindt het soms niet uit te leggen dat een VS dezelfde taken voor een deel uitvoert, maar dat daar een andere salariëring tegenover staat. MS denkt dat VS’en soms ook meer kunnen dan dat ze nu doen. Bijvoorbeeld meer dingen eerst oppakken voordat ze hulp vragen van een MS. Maar daar is ook ervaring voor nodig. Er zijn VS’en bij infectieziekten die een drempel ervaren om naar de patiënt te gaan. Hiervoor moet een MS dan ook de tijd voor vrijmaken om mensen verder te helpen. Er kan soms meer verantwoordelijkheid genomen worden, ze zijn immers goed geschoold en ze kunnen het daarom ook prima zelf doen.

Huidige situatie

In de huidige situatie bestaat de inzet van de PA uit 28,1 uur aan patiëntgebonden taken. Voor overige taken (teamoverleg, werkgroepen, opstellen protocollen, beleid & strategie, opleiding, geven van klinische lessen, etc.) is de inzet voor de PA 6,0 uur (€ 360). Hierbij is de MS voor 1,7 uur betrokken (€ 203,18).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 1847,68.
Dit is exclusief tijd voor niet-patiëntgebonden taken.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door MS’

In dit scenario wordt een groot deel van de patiëntgebonden taken overgenomen door de MS (11,7 uur). Dit komt neer op € 1506,08. Een deel van de werkzaamheden zou overgenomen kunnen worden door een doktersassistent (monitoring lost-to-follow-up en een deel van de spoedtelefoons).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 1506,08.

Gezondheid populatie

Dit onderdeel is niet specifiek genoemd in deze case.

Kwaliteit van zorg

PA/VS hebben meer tijd voor de patiënt waardoor er meer op de diepte ingegaan kan worden. Daarbij wordt het consult van PA/VS ook langer gemaakt, omdat de vragenlijsten van kwaliteit van leven wordt overgenomen door de PA/VS (van 20 minuten naar 30 minuten).
De PA is een coördinerende partij in de zorg. Opvang is hierbij heel belangrijk in verband met het stigma en therapietrouwheid in een later stadium.
De patiënten waarderen de tijd en aandacht die zij krijgen van PA/VS en daarbij zijn PA/VS laagdrempelig te benaderen voor vragen.

Tevredenheid medewerker

Het aantal consulten wat een internist doet is gehalveerd.

Als we kijken naar de directe personele kosten, is de inzet van de MS voor de taken die de PA nu uitvoert, dan zou de zorg 18% goedkoper zijn. Dit zou betekenen dat de inzet van de PA niet doelmatig is.

De inzet van de PA zorgt ervoor dat de werkdruk op de internist is verminderd (halvering van het aantal consulten) en de kwaliteit van zorg is vergroot.