Case 8: Inzet VS bij MDL-oncologie

FunctieVS
AfdelingMDL
WerkplekPolikliniek
PatiëntengroepGastro-enterologische oncologie (GE)
Contractduur36 uur
Sinds2018
Rol van de VS

De VS begeleidt de patiënt met maligniteit op GE-gebied.
De VS ziet dit type patiënten op de polikliniek van Chirurgie, Interne Geneeskunde en MDL. De VS voert daar de eerste, controle- en telefonische consulten uit. Op de polikliniek Interne Geneeskunde begeleidt de VS ook de chemotherapie (totaal tijd chirurgie: 7,0 uur; interne geneeskunde: 4,3 uur; MDL: 3,3 uur).
Ook verzorgt de VS de voorbereiding en afhandeling van het MDO van deze patiëntengroep (3,5 uur).
Daaromheen verzorgt de VS de verwijzingen naar andere ziekenhuizen, regeltaken zoals bellen radiologie/planners OK en bijwerken van de administratie (10,8 uur).
Overige taken die de VS uitvoert zijn protocollen (her)schrijven, kwaliteitsverbetering doorvoeren, organiseren en bijwonen symposia, overleg met collega’s (totaal 8,0 uur).

Visie inzet VS

De VS is ingezet om de zorg rondom GE-oncologie te coördineren. De VS is aanspreekpunt voor de patiënt en de MS.

Op de poli Chirurgie sluit de MS bij nieuwe patiënten aan het eind van het gesprek aan. De controlebezoeken doet de VS zelfstandig, tenzij de VS het niet vertrouwt. In totaal is de chirurg 1,2 uur gemiddeld per week betrokken bij het werk van de VS.
Bij chemotherapie ziet de internist-oncoloog de patiënt voor 5 minuten. In totaal is dit gemiddeld 0,1 uur per week.
Op de polikliniek MDL zien de VS en MDL-arts 50% van de patiënten gezamenlijk. Dit is afhankelijk van het soort carcinoom en of de patiënt doorverwezen wordt naar een ander ziekenhuis. In totaal is dit 0,1 uur gemiddeld per week.

Doordat werkzaamheden verschoven worden naar iemand die daar tijd voor heeft en neemt, wordt er nu ook aan andere zaken tijd besteed. Daar waar vroeger weinig aandacht was voor psychische klachten, wordt dat nu uitgebreider gedaan dan ooit tevoren.
Dit wordt door de MS genoemd als aandachtspunt, niet als barrière.

Huidige situatie

In de huidige situatie besteedt de VS 14,5 uur op de poli Chirurgie, Interne Geneeskunde en MDL (€ 870). De betrokkenheid van de MS hierbij is in totaal 1,3 uur (€ 173).
Aan het voorbereiden, bijwonen, afhandelen van het MDO besteedt de VS 3,5 uur (€ 210).
Voor de overige zaken rondom de directe patiëntenzorg is dit 13,8 uur (€ 830).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.082 per week.
Dit is exclusief overige taken (5,0 uur, € 300).

Scenario ‘Taken VS overgenomen door MS’

Als alle taken van de VS overgenomen worden door de MS (chirurg, internist/oncoloog, MDL-arts), dan kost dit de MS 16,3 uur (€ 2.096).
Het verschil in tijd komt door kortere consulttijd voor een eerste polibezoek en voor herhaalbezoek. Voor casemanagementzaken en administratie neemt de MS minder tijd.
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.096 per week.

Gezondheid populatie

Dit onderdeel is niet specifiek genoemd in deze case.

Kwaliteit van zorg

Doordat de VS de patiënten die verdacht worden op een maligniteit meteen aanmeldt voor het MDO en daarbij de diagnostiek regelt, weet de patiënt veel eerder waar hij aan toe is.
De VS bespreekt andere zaken dan de MS, zoals psychosociale impact en seksuele problematiek. Hierdoor kan de zorgvraag veel beter uitgediept worden.
Doordat de logistieke componenten bij één persoon liggen, kan de kwaliteit van zorg beter geborgd worden. Het hele proces verloopt meer gestroomlijnd en zaken worden eerder geregeld. De zorg wordt hierdoor beter georganiseerd.

Tevredenheid medewerker

Doordat de VS taken overneemt van de MS (chirurg, internist/oncoloog en de MDL-arts), worden deze beroepsgroepen ontlast. De werkdruk van de MS neemt hierdoor af. De MS kan zich richten op het bieden van medisch-specialistische zorg.

De directe personele kosten van de inzet van de VS voor deze zorg is vrijwel gelijk aan de directe personele kosten van een MS.

De VS zorgt in deze case voor versnelling van het traject van de uitslag. Ook de organisatie rondom het traject is beter geborgd. Daarnaast worden de MS (chirurg, de internist/oncoloog en de MDL-arts) ontlast.