Case 13: Inzet VS op de poli Dermatologie

FunctieVS
AfdelingDermatologie
WerkplekPolikliniek en kliniek
PatiëntengroepOncologie en wondzorg
Contractduur16 uur
Sinds2020
Rol van de VS

De VS is de enige verpleegkundig specialist op de afdeling dermatologie. Er is nog geen 2 fte aan MS werkzaam binnen het specialisme.
De VS werkt op de polikliniek, waarbij de VS nieuwe- en controleafspraken heeft met patiënten binnen het afgebakende gebied (huidkanker of wonden), (totaal poli: 11,5 uur per week).
Daarnaast voert VS consulten uit op de kliniek (0,7 uur).
Aan niet-patiëntgebonden taken zoals dagstart, patiënten-, vakgroep- en teamoverleg besteedt de VS 3,1 uur. Daarnaast is 0,5 uur nodig voor opleiding.

Visie inzet VS

Het doel van de inzet van de VS is om productie te draaien. Er is een grote wachtlijst die weggewerkt moet worden. Aangezien er geen MS gevonden kon worden, is er een VS ingezet op het gebied van oncologie.

Elke dag is er een patiëntenoverleg van een half uur, waarin pathologisch onderzoek (PO) en patiënten besproken worden. Verder werkt de VS volledig zelfstandig. Bij twijfel of een vraag is de MS bereikbaar. Dit is gemiddeld 0,3 uur per week.

Op dit moment zijn er te weinig VS’en beschikbaar. Omdat de vakgroep klein is, is het opleiden van een VS lastig door gebrek aan tijd.

Huidige situatie

De VS besteedt gemiddeld per week 11,5 uur aan poliklinische taken (€ 690), 0,7 uur aan klinische consulten (€ 40) en 3,1 uur aan niet-patiëntgebonden taken (€ 188).
Daarnaast is de MS betrokken voor 0,3 uur voor vragen op de polikliniek (€ 39) en 1,0 uur voor patiëntenoverleg (€ 129).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 1.070 per week.
De overige tijd voor opleiding is hier niet bij meegenomen.

Scenario ‘Taken VS overgenomen door MS’

Als de MS de taken van de VS overneemt dan heeft de MS voor de poliklinische taken 8,9 uur nodig (€ 1.150). Het verschil zit in een kortere consulttijd. Voor de klinische taken heeft de MS dezelfde tijd nodig als de VS (0,7 uur, € 86).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 1.236 per week.

Gezondheid populatie

Dit onderdeel is niet specifiek genoemd in deze case.

Kwaliteit van zorg

De VS heeft meer tijd beschikbaar voor een consult. Hierdoor kan de VS meer betrokken zijn bij de zorg, is er meer ruimte voor sociale interactie en heeft de VS meer tijd om de patiënt op het gemak te stellen. Ook is er meer ruimte voor voorlichting.

Tevredenheid medewerker

De VS is naast een baan in het ziekenhuis ook werkzaam in de eerste lijn. Hierdoor is de VS voor de dermatologie een onmisbare schakel naar de eerste lijn toe. Het vergemakkelijkt veel overdrachten, waardoor er veel werkdruk uit het ziekenhuis weggenomen kan worden.
Doordat de VS zelfstandig een spreekuur kan draaien, zorgt dit voor verlichting van de werkdruk van de MS.

Als we kijken naar de directe personele kosten, is de inzet van de VS in deze case doelmatig. De inzet van een MS is 16% duurder dan de VS.
Daarnaast zorgt de VS voor meer tijd voor de patiënt en lastenverlichting voor de MS.