Case 5: Inzet PA op poli Dermatologie voor oncologie en flebologiepatiënten

FunctiePA
AfdelingDermatologie
WerkplekPolikliniek
PatiëntengroepComplexe oncologie en flebologie
Contractduur32 uur
Sinds2012
Rol van de VS

De PA is werkzaam op de polikliniek op het gebied van minder complexe oncologie (15 uur, nieuwe en controle-patiënten).
Verder is de PA werkzaam in de flebologie. De PA verzorgt daar de opleiding van AIOS in duplexonderzoek (nieuwe patiënten) en laserbehandelingen. De PA voert deze onderzoeken en behandelingen uit samen met de AIOS en verleent supervisie aan hen (8,0 uur). Voor de flebologiepatiënten verzorgt de PA ook controle- en telefonische consulten (5 uur). Daarnaast is er tijd nodig voor administratie (4 uur).

Visie inzet VS

De PA heeft een achtergrond als vaatfunctie-laborant. Vandaar is besloten om de PA in te zetten op basiszorg in de flebologie.
Doordat er minder AIOS worden opgeleid, wordt de PA ook ingezet voor het productiedeel als vervanging van de AIOS op het gebied van oncologie.

De patiënten met een oncologische zorgvraag ziet de PA vrijwel geheel zelfstandig. Voor opgespaarde oncologische vragen vindt ongeveer 0,5 uur per week intercollegiaal overleg plaats met een MS.
Bij de flebologie-patiënten is de MS een half uur per week kwijt voor het tekenen van brieven. Zo kan de MS zicht houden op de behandeling van de patiënt en op de opleiding van de AIOS. De MS is namelijk verantwoordelijk voor de opleiding van de AIOS door de functie als opleider.

De werkdruk voor de PA is momenteel erg hoog door zowel de specialistische inzet als het grote aandeel in de productie. Bij een AIOS is deze werkdruk (gedurende 4 jaar) redelijk vanzelfsprekend, maar de PA wordt in de praktijk enigszins op dezelfde wijze behandeld. Het verschil is dat een AIOS na de opleiding het eigen werk kan gaan indelen, terwijl een PA deze werkzaamheden blijft uitvoeren gedurende de loopbaan.

De PA kan de patiënt bij complexere problematiek niet altijd helpen, omdat de PA is opgeleid in een afgebakende patiëntengroep. De MS kan breder ingaan op de vragen van een patiënt als deze buiten de oorspronkelijke zorgvraag liggen. Een patiënt is dan soms teleurgesteld dat er geen MS aan tafel zit maar een PA. Hierbij moet opgemerkt worden dat de zorg tegenwoordig zo is ingericht dat de patiënt alleen geholpen wordt voor hetgeen waarvoor de patiënt verwezen is. Dit komt enkele keren per jaar voor.

Er heerst een gevoel dat als de inzet van de PA puur een kosten-baten discussie wordt vanuit de zorgverzekeraar, dit de inzet van de PA negatief zou beïnvloeden.

De PA’s uit case 4 en case 5 zijn gezamenlijk geïnterviewd. De beschreven barrières hebben zij gezamenlijk naar voren gebracht.

Huidige situatie

De huidige inzet van de PA bestaat uit 15 uur politijd voor oncologiepatiënten en 17 uur voor flebologiepatiënten. In totaal is dit € 1.900 per week.
Daarbij komt de betrokkenheid van de arts. Dit is 0,5 uur per week voor intercollegiaal overleg voor oncologie en 0,5 uur voor het tekenen van brieven van flebologiepatiënten (totaal inzet MS € 133).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.033 per week.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door AIOS’

De poliklinische taken voor oncologiepatiënten kunnen overgenomen worden door de AIOS. De AIOS heeft daar dezelfde tijd voor nodig (15 uur, € 597). Voor supervisie voor de AIOS heeft de MS 0,7 uur nodig (€ 86). Dit laatste getal is een gemiddelde. Bij een beginnende AIOS zal dit meer zijn en bij een ervaren minder.
De opleiding van de AIOS in de flebologie kan alleen overgenomen worden door een MS. De MS heeft hier dezelfde tijd voor nodig als de PA (8 uur, € 1.032).
De controle- en telefonische consulten kunnen overgenomen worden door een AIOS (7,0 uur,
€ 392). De MS heeft hier 1,8 uur voor nodig voor supervisie en 1,0 uur voor het tekenen van brieven (€ 355)
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 2.462 per week.

Scenario ‘Taken PA overgenomen door MS’

Als de MS de poliklinische taken voor de oncologische patiënten van de PA overneemt, heeft de MS daar dezelfde consulttijd voor nodig. De administratietijd is korter. In totaal 12,7 uur (€ 1.376).
Als de MS de behandelingen, onderzoeken, controle- en telefonische consulten overneemt rondom de flebologie, dan heeft de MS daar 17,0 uur voor nodig (€ 2.193).
In totaal bedragen de directe personele kosten in dit scenario € 3.569 per week.

Opmerking

Beide scenario’s zijn niet erg waarschijnlijk. Voor het scenario waarin de AIOS de taken van de MS overneemt, zijn er te weinig AIOS om op te leiden.

Gezondheid populatie

De MS richt zich door de komst van de PA meer op de complexere patiënten.
Als de PA er niet was en er zijn ook geen AIOS, dan zou deze zorg niet in deze mate geleverd kunnen worden.

Kwaliteit van zorg

Doordat de patiënt dezelfde behandelaar ziet, zorgt dit voor continuïteit, waardoor er één aanspreekpunt is en er regie is op de keten en de bijbehorende logistiek. Dit zorgt voor een verhoging van de kwaliteit van zorg.
Doordat de PA als radiologisch laborant is opgeleid, verricht de PA het duplexonderzoek beter dan de MS. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

Tevredenheid medewerker

De overname van tertiaire patiënten levert de verwijzende MS veel tijdswinst op.
De bulk bij oncologie is groot door doorverwijzingen. Door de inzet van de PA zorgt dit voor een verlichting op de productiedruk die anders door de MS en AIOS gedaan zou worden.
Door de specialistische zorg kan de AIOS maar beperkt ingezet worden op de productie.

Als we kijken naar de directe personele kosten, is de inzet van de AIOS voor de taken die de PA nu uitvoert 21% duurder. Als de MS de taken van de PA over zou nemen dan is deze zorg 76% duurder.

De inzet van de PA levert daarnaast hogere kwaliteit van zorg en meer continuïteit op.

Deze zorg zou zonder de PA op deze manier niet geleverd kunnen worden.