Polikliniek

Case 13: Inzet VS op de poli Dermatologie

De VS is de enige verpleegkundig specialist op de afdeling dermatologie. Er is minder dan 2 fte aan MS werkzaam binnen het specialisme. De VS werkt op de polikliniek, waarbij de VS nieuwe en controleafspraken heeft met patiënten (huidkanker of wonden). Daarnaast voert VS consulten uit op de kliniek. Het doel van de inzet van de VS is om productie te draaien. Er is een grote wachtlijst die weggewerkt moet worden.

Case 12: Inzet PA op de hiv-poli

De PA werkt in een poule met 8 VS’en. De PA heeft hetzelfde takenpakket als collega VS’en. De PA werkt op de poli en doet daar intakes voor hiv-patiënten, ziet controle patiënten en jaarcontroles. Op de kliniek ziet de PA patiënten in de vorm van klinische consulten. Daarnaast zijn er patiëntgebonden taken, zoals MDO en patiënt gerelateerde vragen. De motivatie voor inzet van een VS is betere begeleiding van patiënten. De PA heeft bewust gesolliciteerd op een VS plek.

Case 11: Inzet VS op de poli en kliniek Cardiologie

De VS is betrokken bij het traject van implantatie van ICD of pacemaker en ablatiebehandeling. De VS werkt op de kliniek en verzorgt daar de opname, het ontslag van ablatiepatiënten en het nabellen. Op de polikliniek ziet de VS de controlepatiënten na ablatie of implantatie en verzorgt de wondpoli. De VS implanteert en explanteert loop recorders. Tevens is de VS telefonisch bereikbaar voor patiënten. De VS zorgt voor continuïteit voor de hele patiëntengroep. De VS is daarmee aanspreekpunt en een bekend gezicht voor de patiënt.

Case 8: Inzet VS bij MDL-oncologie

De VS begeleidt patiënten op de polikliniek van Chirurgie, Interne Geneeskunde en MDL met maligniteit op GE-gebied. Op de polikliniek Interne Geneeskunde begeleidt de VS ook de chemotherapie. Ook verzorgt de VS de voorbereiding en afhandeling van het MDO. De VS regelt de verwijzingen naar andere ziekenhuizen, (her)schrijft protocollen en voert kwaliteitsverbeteringen door. De VS is ingezet om de zorg rondom GE-oncologie te coördineren. De VS is aanspreekpunt voor de patiënt en de MS.

Case 7: Inzet PA bij Anesthesie

De PA werkt op de pijnpoli voor laag- tot midden-complexe patiënten (intakes en controles). Op de preoperatieve poli screent de PA patiënten voorafgaand aan een ingreep. Daarnaast verzorgt de PA procedurele sedatie en analgesie. Overige tijd wordt besteed aan het sein, onderwijs en klinische consulten. Door uitbreiding van de pijnpoli is een PA ingezet op de productie. Er worden minder AIOS opgeleid, de PA zorgt ervoor dat de productie gelijk blijft.

Case 5: Inzet PA op poli Dermatologie voor oncologie en flebologiepatiënten

De PA is werkzaam op de polikliniek op het gebied van minder complexe oncologie en flebologie. De PA verzorgt daar de opleiding van AIOS in duplexonderzoek en laserbehandelingen. De PA voert deze onderzoeken en behandelingen uit samen met de AIOS en verleent supervisie. Doordat er minder AIOS worden opgeleid, wordt de PA ook ingezet voor het productiedeel.

Case 4: Inzet PA op poli Dermatologie oncologiepatiënten

De PA is werkzaam op de polikliniek op het gebied van complexe en minder complexe oncologie. Dit is specialistische geprotocolleerde zorg. Daarnaast verzorgt de PA de triage voor de OK-planning en de planning van onderzoekspatiënten. De PA heeft een vaste patiëntengroep en leert deze goed kennen. Dit levert hogere kwaliteit van zorg op. De PA zorgt ook voor continuïteit, omdat de patiënt steeds dezelfde behandelaar ziet.