PA

Case 12: Inzet PA op de hiv-poli

De PA werkt in een poule met 8 VS’en. De PA heeft hetzelfde takenpakket als collega VS’en. De PA werkt op de poli en doet daar intakes voor hiv-patiënten, ziet controle patiënten en jaarcontroles. Op de kliniek ziet de PA patiënten in de vorm van klinische consulten. Daarnaast zijn er patiëntgebonden taken, zoals MDO en patiënt gerelateerde vragen. De motivatie voor inzet van een VS is betere begeleiding van patiënten. De PA heeft bewust gesolliciteerd op een VS plek.

Case 9: Inzet PA bij Longgeneeskunde

De PA is een dag per week werkzaam op de kliniek voor alle klinische patiënten (visites lopen). Pa voert gesprekken met familie, slechtnieuwsgesprekken en beantwoordt vragen van patiënten. PA is een constante factor die de historie kent van een patiënt. De PA geeft aandacht aan iedere patiënt en zorgt voor continuïteit en kwaliteit. De MS wordt ontlast en de poliproductie blijft gelijk.

Case 7: Inzet PA bij Anesthesie

De PA werkt op de pijnpoli voor laag- tot midden-complexe patiënten (intakes en controles). Op de preoperatieve poli screent de PA patiënten voorafgaand aan een ingreep. Daarnaast verzorgt de PA procedurele sedatie en analgesie. Overige tijd wordt besteed aan het sein, onderwijs en klinische consulten. Door uitbreiding van de pijnpoli is een PA ingezet op de productie. Er worden minder AIOS opgeleid, de PA zorgt ervoor dat de productie gelijk blijft.

Case 6: Inzet PA op de kliniek en OK bij Cardiothoracale chirurgie (CTC)

De PA werkt in een pool samen met 5 andere PA’s en A(N)IOS. Binnen deze pool worden diensten verdeeld (dag, avond, nacht, weekend). De PA wordt ingezet als zaalarts op de kliniek en op de postoperatieve poli. Daarnaast werkt de PA op de OK. De PA zorgt voor stabiliteit op de werkvloer en in de diensten waardoor het aandeel A(N)IOS afgebouwd kan worden. De inzet van de PA geeft continuïteit.

Case 5: Inzet PA op poli Dermatologie voor oncologie en flebologiepatiënten

De PA is werkzaam op de polikliniek op het gebied van minder complexe oncologie en flebologie. De PA verzorgt daar de opleiding van AIOS in duplexonderzoek en laserbehandelingen. De PA voert deze onderzoeken en behandelingen uit samen met de AIOS en verleent supervisie. Doordat er minder AIOS worden opgeleid, wordt de PA ook ingezet voor het productiedeel.

Case 4: Inzet PA op poli Dermatologie oncologiepatiënten

De PA is werkzaam op de polikliniek op het gebied van complexe en minder complexe oncologie. Dit is specialistische geprotocolleerde zorg. Daarnaast verzorgt de PA de triage voor de OK-planning en de planning van onderzoekspatiënten. De PA heeft een vaste patiëntengroep en leert deze goed kennen. Dit levert hogere kwaliteit van zorg op. De PA zorgt ook voor continuïteit, omdat de patiënt steeds dezelfde behandelaar ziet.