Hiv-patiënten

Case 12: Inzet PA op de hiv-poli

De PA werkt in een poule met 8 VS’en. De PA heeft hetzelfde takenpakket als collega VS’en. De PA werkt op de poli en doet daar intakes voor hiv-patiënten, ziet controle patiënten en jaarcontroles. Op de kliniek ziet de PA patiënten in de vorm van klinische consulten. Daarnaast zijn er patiëntgebonden taken, zoals MDO en patiënt gerelateerde vragen. De motivatie voor inzet van een VS is betere begeleiding van patiënten. De PA heeft bewust gesolliciteerd op een VS plek.